Pilih Hadis Apa Mazhab?

 Pilih Hadis Apa Mazhab?

Hadis atau Mazhab? (Ilustrasi/Hidayatuna)

HIDAYATUNA.COM – Orang seperti dalam meme ini akan terus ada setiap generasi berganti. Cukup dijawab oleh ulama yang benar-benar ahli hadis, bukan ahli hadis gadungan.

Al-Hafidz Adz-Dzahabi menulis peryataan orang di masanya:

ﻭاﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ.

“Mengambil hadis lebih baik dari pada pendapat Syafi’i dan Abu Hanifah.”

Lalu dijawab oleh Adz-Dzahabi dengan sanjungan yang disertai penyadaran:

ﻗﻠﺖ: ﻫﺬا ﺟﻴﺪ, ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاء اﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﻭ ﺳﻔﻴﺎﻥ, ﺃﻭ اﻷﻭﺯاﻋﻲ, ﻭﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ، ﻭﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﻟﻵﺧﺮ

Adz-Dzahabi menjawab: “Ini bagus sekali. Dengan syarat orang yang mengambil hadis itu adalah seorang imam yang selevel Syafi’i dan Hanafi, seperti Malik, Sufyan atau Auza’i. Dan syaratnya lagi, sahih dan tidak ada illatnya. Dan syaratnya pula hujjahnya Abu Hanifah dan Syafi’i bukanyang bertentangan dengan hadis lain.”

ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﻜﺒﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺋﻤﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻼ, ﻛﺨﺒﺮ: “ﻓﺈﻥ ﺷﺮﺏ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ” , ﻭﻛﺤﺪﻳﺚ “ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﺭﻕ؛ ﻳﺴﺮﻕ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻓﺘﻘﻄﻊ ﻳﺪﻩ”.

Sementara orang yang mengambil dengan hadis sahih padahal ditolak oleh para imam Mujtahid maka tidak boleh. Seperti dalil, “Jika ada orang mabuk yang keempat kalinya maka bunuhlah. [HR Tirmidzi]”

Kemudian, “Allah melaknat pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya. [HR Bukhari]” (Siyar A’lam An-Nubala’ 12/385)

Ma'ruf Khozin

Terkait

Leave a Reply